Tovikstranda 41, N-9445 Tovik, Norway, Tel.+47 970 86 348, post@dragland-oversetting.com - Org.nr. 892 118 612 MVA

Linker


Forside

 
Tjenester
 
  Tjenester: Oversettelser   Typer tekster: Markedsføring/reklame  
    Korrekturlesning     Økonomi/næringsliv  
    Layout/bearbeide tekst     IT/data/kommunikasjon/web  
  Språkkombinasjoner: Norsk/engelsk     Juridisk  
    Engelsk/norsk     Reiseliv, turisme, kultur  
    Svensk el. dansk/engelsk        
             
  Tekstbehandling: Avskrift fra papirkopi   Verktøy: MS Office programmer  
    Avskrift fra lydmedia     MemoQ 2014  
          Internet  
 
 

Jeg legger vekt på å levere oversettelser av høy kvalitet og til gunstige priser. Kundens forventninger og ønsker blir tatt hensyn til gjennom hele prosessen - kunden skal være fornøyd med sluttproduktet.

 
     
 

Alle oversettelser korrekturleses før levering til kunden (inngår alltid i prisen). Alt etter type dokument og kundens behov, kan oppdraget returneres elektronisk eller i papirform. Alle dokumenter behandles strengt konfidensielt.

 
 

Medlem av Skånland Næringsforum